Napisz do nas

Firmaosoba prywatna

HISTORIA

Początki zespołu koszarowego, w którym w okresie międzywojennym stacjonował m.in. 15. Pułk Ułanów Poznańskich, sięgają XIX wieku. Fakt, że od 1828 roku Poznań został pruską twierdzą, miał istotny wpływ na rozwój budownictwa fortecznego, a wraz z nim i koszarowego w Poznaniu.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych XIX w. w zachodniej części Twierdzy Poznań, pomiędzy wsią Jeżyce (wówczas niem. Jersitz) a przysiółkiem Bartholdowo (wówczas nem. Barthloldshof, późniejsza ul. Skryta), po południowej stronie obecnej ul. Grunwaldzkiej, rozpoczęto budowę nowoczesnych koszar dla kawalerii, z przeznaczeniem dla 2. Pułku Huzarów. Z kolei w 1890 roku, pomiędzy obecnymi ulicami Ułańską a Wojskową, a więc tuż obok, rozpoczęto wznoszenie kompleksu koszarowego dla oddziałów taborów.

Wznoszone z myślą o wojskach pruskich koszary zostały tuż po zakończeniu I Wojny Światowej,
w pierwszych dniach Powstania Wielkopolskiego, przejęte przez kawalerię wielkopolską, która
z czasem została włączona w struktury odrodzonego Wojska Polskiego. Polscy żołnierze swoje obiekty opuścili dopiero w tragicznym 1939 roku, by już nigdy w mury te nie wrócić.

W okresie międzywojennym, na terenie zajmowanym obecnie przez Międzynarodowe Targi Poznańskie (obszar zamknięty ulicami Grunwaldzką, Ułańską oraz północną granicą zabudowy mieszkalnej wzdłuż ul. Grottgera i zachodnią granicą zabudowy mieszkalnej wzdłuż ul. Matejki
i Skrytej) stacjonował 15. Pułk Ułanów Poznańskich. Warto dodać, że po wymarszu Ułanów Poznańskich na front wojny polsko-bolszewickiej ich koszary okresowo (do 1920 roku) zajmował szwadron zapasowy 2. Pułku Ułanów Wielkopolskich (późniejszego 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich) oraz formujący się 1. szwadron 4. Pułku Ułanów Nadwiślańskich (późniejszego 18. Pułku Ułanów Pomorskich).

Z kolei obszar, na którym obecnie zlokalizowane jest Osiedle Ułańskie, żłobek i UBIQ Business Park Poznań, zajmowany początkowo również przez Ułanów Poznańskich, został w październiku 1921 roku przejęty przez 7. Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich i częściowo 7. Dywizjon Taborów. „Piętnastka” zachowała natomiast swoje kasyno oficerskie (obecnie żłobek).

Z kolei byłe obiekty taborów, gdzie obecnie zlokalizowany jest kompleks City Park, od 1921 roku przejął 1. batalion pancerny. W budynkach kompleksu garażowano takie pojazdy jak czołgi Renault FT 17 oraz lekkie czołgi rozpoznawcze TKS, natomiast w budynku obecnej galerii handlowej znajdowała się m.in. remiza.

Źródło: Juliusz S. Tym, Koszary 15. Pułku Ułanów Poznańskich, Zeszyt historyczny nr 8 Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, Poznań 2001.

Pułku Ułanów Poznańskich

„Z  naszego  podwórka,  odgrodzonego  od  terenu  koszar,  można  było specjalnym  przejściem przedostać się na teren wojskowy. Koszary zaś, pomimo wydanego rozkazu zabraniającego tam  przebywania dzieciom,  były  miejscem  naszych  najwspanialszych  zabaw.  Na  szczęście  w
obszarze dla nas zakazanym znajdowała się również kantyna pułkowa, więc w razie wyższej konieczności, zawsze można było wytłumaczyć, że mamusia wysłała nas po zakupy do kantyny.”

Wspomnienia Budzika, Jurka Budzyńskiego, który urodził się i wychował w koszarach 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

 

historia