Jak powstaje nasze piwo

Etapy produkcji piwa dzielimy na dwie główne części: warzenie oraz fermentację. Warzeniem piwa nazywamy wszystkie czynności wykonywane po gorącej stronie procesu, od momentu śrutowania słodu aż do przepompowania schłodzonej brzeczki do tanku. Całość procesu warzenia trwa zazwyczaj 9-10 godzin.

Śrutowanie polega na zmieleniu ziarna słodu w taki sposób, żeby wnętrze ziarna zostało jak najbardziej rozbite, a łuska ziarna pozostała zachowana w całości. Gdy do kadzi zacierno-warzelnej wlewamy wodę i wsypujemy do niej słód, rozpoczyna się proces zacierania. Pod wpływem odpowiedniej temperatury wody enzymy ze słodu rozkładają skrobię zawartą w ziarnie na cukry proste oraz złożone. Etap ten trwa aż do całkowitego rozkładu skrobi, zazwyczaj około dwóch godzin. Po zakończonym zacieraniu zacier jest przepompowywany do kadzi filtracyjnej.

Gdy cała schłodzona brzeczka znajdzie się w tanku, zadajemy do niej drożdże. Drożdże przeprowadzają fermentację brzeczki, przemieniając zawarte w niej cukry w alkohol oraz dwutlenek węgla. Kiedy piwo odpowiednio dojrzeje, możemy rozpocząć jego wyszynkowanie na bary, czy też rozlać do butelek i kegów.

Fermentacja to czynności po zimnej stronie procesu, które wykonujemy od schłodzenia brzeczki aż do momentu, gdy piwo będzie gotowe do spożycia. Fermentacja i leżakowanie może trwać od jednego tygodnia do nawet kilkunastu miesięcy, w zależności od rodzaju piwa.

Podczas filtracji to nie sita filtrują brzeczkę, lecz łuska zawarta w ziarnie. Dlatego tak ważne jest prawidłowe śrutowanie ziarna. Filtrację przeprowadzamy też w celu oddzielenia części stałych od cieczy, ale przede wszystkim w celu wypłukania cukrów przetworzonych ze skrobi w słodzie.

Gdy odbierzemy już całość brzeczki, doprowadzamy do jej warzenia. Po rozpoczęciu gotowania dodajemy pierwszą porcję chmielu, która wniesie do piwa goryczkę. Drugą porcje chmielu dodajemy na koniec gotowania, żeby wniosła smak i aromat chmielowy. Gotowanie przeprowadzamy w celu odparowania niepożądanych związków oraz otrzymania goryczki z chmielu. Gotowanie trwa 1-1,5 godziny. Po jego zakończeniu przepompowujemy brzeczkę ponownie do kadzi filtracyjnej, a następnie rozpoczynamy przepompowanie do tankofermentora na fermentowni.

ZOBACZ...
Nasze Piwa
Nagrody
Piwowarzy
Jak powstaje nasze piwo
Style piwne
Warsztaty piwne
CO TERAZ SŁYCHAĆ W UŁAN BROWAR?
Odczarowujemy poniedziałki, a przynajmniej jeden w miesiącu!