Regulamin rezerwacji
 1. Rezerwacje stolików przyjmujemy tylko drogą telefoniczną pod numerem telefonu
  +48 888 085 222 oraz mailową pod adresem info@ulanbrowar.pl. Rezerwacje powyżej 20 osób można dokonywać pod numerem telefonu +48 888 391 555.
 2. Dokonując rezerwacji stolików należy podać dzień rezerwacji, godzinę, imię i nazwisko osoby rezerwującej oraz numer telefonu kontaktowego.
 3. Rezerwacja jest ważna przez 15 minut licząc od ustalonej i potwierdzonej godziny Rezerwacji. Po upływie tego czasu rezerwacja przepada, a stolik zostaje zwolniony.
 4. Na życzenie Gości (informacja telefoniczna pod numerem telefonu 888 085 222) istnieje możliwość przedłużenia czasu rezerwacji stolika.
 5. Rezerwacje grupowe powyżej 11-15 osób wymagają przedpłaty w formie zadatku w wysokości 600 pln brutto. Rezerwacje grupowe powyżej 16-30 osób wymagają przedpłaty w formie zadatku w wysokości 1000 pln brutto. Rezerwacje grupowe powyżej 30 osób zadatek wyceniany indywidualnie. Przedpłata w formie zadatku powinna zostać opłacona na co najmniej 24 godziny przed ustaloną godziną rezerwacji:
  1. Wysokość zadatku będącego potwierdzeniem rezerwacji wynosi 600 pln – dla grup 11-15 osób, 1000 pln brutto – dla grup 16-30 osób, grupy powyżej 30 osób wycena indywidualna. Opłaty można dokonać przelewem na konto:
   Nasz Browar sp. z o.o.
   Ul. Wyspiańskiego 26
   61-751 Poznań
   NIP  7792497243
   nr rachunku bankowego 15 1020 4027 0000 1002 1561 0661
  2. Wniesienie opłaty jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji. Potwierdzeniem przelewu proszę przesłać na adres mailowy info@ulanbrowar.pl. W przypadku braku opłaty i braku potwierdzenia, rezerwacja jest nie ważna.
  3. Przedpłata w formie zadatku jest rozliczana w poczet rachunku.
  4. Brak dowodu wpłaty wyklucza odliczenie przedpłaty od całości rachunku.
  5. W przypadku nie pojawienia się osób, które przedpłaty dokonały i spóźnienia przewyższającego czas 30 minut od ustalonej godziny rezerwacji zadatek przepada i jest traktowany jako opłata za usługę rezerwacji stolika, która ma pokryć stratę z tytułu wyłączenia stolika ze sprzedaży.
  6. W przypadku przybycia mniejszej liczby Gości niż ustalona, restauracja ma prawo po 15 minutach do anulowania rezerwacji w części brakujących Gości w sposób zmniejszenia stolików oraz liczby miejsc o liczbę brakujących Gości.
  7. Restauracja nie gwarantuje większej ilości miejsc niż ustalone i potwierdzone podczas dokonywania rezerwacji.
 6. Ze względu na komfort i wygodę Gości w przypadku rezerwacji powyżej 10 osób proponujemy skrócone menu ustalone wcześniej.
 7. W przypadku braku menu ustalonego przez Gości, serwis dań może być wydłużony.
 8. W przypadku ustalonego menu wymagana jest zaliczka w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości usługi płatna nie później niż 48 godzin przed ustalona godzina rezerwacji.
 9. Do rachunku rezerwacji od 10 osób zostanie doliczona opłata serwisowa w wysokości 10% wartości rachunku.
 10. Wszelkie odstępstwa od niniejszego regulaminu muszą zostać ustalone z managerem restauracji i potwierdzone w formie pisemnej lub mailowej przez obie strony.
 11. Restauracja zastrzega sobie prawo do odmówienia dokonania rezerwacji bez podania przyczyny.
 12. Dokonanie rezerwacji w restauracji jest jednoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.
 13. Reklamacje można składać na adres email: info@ulanbrowar.pl.
 14. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.
 15. Spółka informuje, ze nie ma możliwości odstąpienie od umowy po realizacji zamówienia.
ZOBACZ...
Nasze Piwa
Nagrody
Piwowar
Jak powstaje nasze piwo
Style piwne
Warsztaty piwne
CO TERAZ SŁYCHAĆ W UŁAN BROWAR?